Szolgáltatások
 

Könyvelés

 
Havi feldolgozás:
Havonként lekönyveljük az átadott bizonylatokat a főkönyvi (pénztárkönyvi) nyilvántartásokban. Ügyfeleink kérésére a havi bizonylatékért házhoz megyünk. A havi, évközi zárásokat követően, az ügyfél igényének megfelelően átfogó képet adunk a vállalkozás gazdaságosságáról, eredményéről, vevő-szállító nyitott tételekről, elmulasztott kötelezettségeiről. Az igényeknek megfelelően segítjük a vállalkozásvezetési, ügyviteli munkáját.
Nyilvántartások:
Az előírásoknak megfelelő analitikus nyilvántartást vezetünk.
Éves, évközi bevallások:
Határidőre elkészítjük a havi, negyedévi, évközi és év végi bevallásokat, beszámolót.
Képviselet:
Ügyfeleinket képviseljük az adóhatóságnál, oly módon, hogy biztosítva legyen a törvényben meghatározott kötelezettségteljesítésük mellett a lehetőségeik előnyösebb kihasználása
Megbízásunkat mindenkor a vonatkozó jogszabályok figyelembevételével teljesítjük. A választható módszerekről esetenként ügyfeleinket értesítjük.

Bérszámfejtés

Bérelszámolás könyvelés részeként, vagy anélkül:
Kisebb vállalkozásoknak,(max 20-100 fő), könyvelőirodáknak vállalunk bérelszámolást,valamint munkaügyi ügyintézést.
Munkaügy:
Az 1996. évi LXXV. a munkaügyi ellenőrzésről szóló törvény figyelembe vételével, valamint a Munkatörvénykönyv szabályozásának megfelelően, úgy segítjük a gazdasági vezető munkáját,hogy a törvények betartása mellett a foglalkoztatás a vállalkozás eredményességére nézve gazdaságos legyen. A munkaszerződéseket elkészítjük, illetve javaslatot adunk a munkaszerződések, valamint a munkaköri leírások tartamára.
Beosztások:
A MT figyelembe vételével elkészítjük igény szerint a beosztásokat, az arra igényt tartó gazdasági szervezeteknek .
Bejelentések:
A munkavállalókat bejelentjük a NAV felé.
Bérelszámolás:
Az átadott jelenléti íveknek megfelelően elvégezzük a havi számfejtést, amelyről havonként kifizető jegyzéket, jövedelem igazolólapot, valamint főkönyvi feladást adunk. A havi jelentési kötelezettségnek eleget teszünk.
Kiléptetések:
A kiléptetésnél kötelezendően átadandó kimutatásokat, jelentéseket elkészítjük.
Éves bevallások, év végi adóelszámolás:
Elkészítjük az SZJA.
Szabályzatok készítése
 
Számviteli Politika

I.        Bevezetés

II.   Általános szabályok
                    jogszabályi környezet
                    speciális előírások
                    számviteli politika hatályossága tartalmának módosítása és annak hatásköri    jogosultságai
                    számlarend, számlatükör
                    önköltségszámítás
                    ügyvezetői felelősség

III.     Éves beszámoló
                   az éves beszámoló elkészítési kötelezettsége, letétbehelyezése, közzététele
                   a választott éves beszámoló formája
                   az éves beszámoló típusok közötti váltás
                   az eredménykimutatás formája
                   a kiegészítő melléklet tartalma
                   a kiegészítő melléklet közzétételi feltételei
                   az üzleti jelentés
                   a mérlegkészítés időpontja
                    hitelesítés (könyvvizsgálat), jóváhagyás, korrekciók
                   az éves beszámoló elfogadása

IV.     Számviteli alapelvek és a könyvvezetés módja
                   a könyvvezetés módja
                    könyvviteli zárlat(ok)  időpontjai, jelentési kötelezettség és ahhoz kapcsolódó számviteli feladatok
                   a számviteli alapelvek és értelmezésük

V.      Számviteli definíciók, fogalmi magyarázatok, választott elszámolási módok
                   a tartósság értelmezése
                   a külföldi fizetőeszközre vonatkozó követelések és kötelezettségek elszámolása
                   a jelentős hiba mértéke

VI.     Az egyes számlaosztályokkal kapcsolatos könyvvezetési sajátosságok, és   választott módszerek
                   a részletes szabályozás korlátja a számviteli politikában
                   a befektetett eszközök besorolása
                    térítésmentesen átvett befektetett eszközök
                   a maradványérték, és a jelentősség behatárolása
                    amortizációs politika
                    értékhelyesbítés elszámolása
                    kisösszegű követelés, kötelezettség minősítési elvei
                    aktív és passzív időbeli elhatárolások elszámolása
                    a behajthatatlan követelés kritériumai
                    rendkívüli események köre
                   az értékvesztés esetei
                  
Mellékeltek:

Leltárkészítési és leltározási szabályzat
Értékelési szabályzat
Pénzkezelési szabályzat
Bizonylati rend
Számlarendi szabályozás